Ocena 360 • http://szkolenia.certes.pl/

Ocena 360 • http://szkolenia.certes.pl/

Opis

Coraz bardziej popularna ocena 360 stopni jest narzędziem do wszechstronnego, ale także precyzyjnego zbierania informacji zwrotnych dotyczących funkcjonowania w firmie poddawanego ocenie pracownika. W procesie oceniania mogą uczestniczyć: współpracownicy, podwładni, przełożeni, a także klienci. 

Jakie korzyści gwarantuje wdrożenie systemu oceniania?

  1. Jest to doskonały sposób do cyklicznego lub okresowego oceniania pracowników.
  2. Może być wykorzystany jako jednorazowe narzędzie ewaluacyjne potrzebne do pozyskania pogłębionej informacji, którą można wykorzystać do ustalenia potrzeb rozwojowych i szkoleniowych. 
  3. Regularnie prowadzona ocena pozwala sprawdzać nie tylko rozwój, ale także poziom satysfakcji oraz nastroje panujące w firmie. 

Na stronie szkolenia.certes.pl znajdziesz więcej informacji na temat wdrażania oceny w Twojej firmie. 

Dodaj komentarz


Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.


Również W Pobliżu: